Dilimizde daha çok “alan adı” olarak kullanılan “Domain adı” internet içinde bir idari özerklik, yetki ya da kontrol alanını tanımlayan bir tanımlama dizesidir. Etki alanı adları, çeşitli ağ bağlamlarında ve uygulamaya özel adlandırma ve adresleme amaçları için kullanılır.

Genel olarak, bir alan adı, bir ağ alanını tanımlar veya internete erişmek için kullanılan kişisel bir bilgisayar, bir web sitesini barındıran bir sunucu bilgisayar veya web sitesinin kendisi veya iletilen başka herhangi bir hizmet gibi bir internet protokolü(IP) kaynağını temsil eder.

Alan adlarının genel olarak kullanım amacı internet kullanıcılarının ulaşmak istediği siteye kolay yoldan ulaşmasını sağlamaktır. Eğer bu domainler kullanılmasaydı, sayılardan oluşan IP adreslerini kullanmamız gerekirdi ki bu da pek kolay bir kullanım sağlamazdı. IP adresleri, bir bilgisayarın interneti kullanarak başka bir bilgisayar ile iletişim kurmasını sağlayan kimlik numaralarıdır. 

 

Alan Adı Neden Kullanılır?

Domainler genel olarak iki ana bölümden oluşur; ilk bölüm domain adını içerir, yani “cosasoftworks.com” sitesinde “cosasoftworks” kısmı domain adı kalan “.com” kısmı ise domain uzantısıdır. Domain uzantıları da çoğunlukla farklı kullanım amaçları doğrultusunda veya resmi amaçlar için tercih edilir. Buna örnek vermek gerekirse ülkeler için ayrı ayrı kullanılan uzantılar mevcuttur. Ülkemizde “.tr” uzantısı kullanılır. Diğer bir örnek ise üniversitelerin kullandığı “.edu” uzantısı resmi bir uzantıdır.

DNS adı verilen Domain Adı Sistemi, domain adları ile IP adreslerini birbirine bağlar ve siteye erişimi sağlar. Böylece tarayıcıya IP adres yerine domain yazılması yeterli hale gelir.

 

Domain Sorgulama Nasıl Yapılır?

Alan adı sorgulama için kullanabileceğiniz yerli ve yabancı pek çok sağlayıcı yer almaktadır. İlk olarak kullanmak istediğiniz alan adının başka bir kullanıcıya ait olup olmadığının kontrolü için domain sorgulama yapılmalı. Eğer kullanımda değilse bu domain adlarını kiralayabilirsiniz. Kiralamak diyoruz çünkü bu işlemi genel olarak süresiz bir şekilde yapamazsınız. Belli bir süre için ödeme yaparsınız. Örneğin, bir yıllık domain adını alırsınız ve bir yılın sonunda bu domain adını kullanmaya devam etmek için yeniden bir ödeme yapmanız gerekir.